Λαυριώτης

Λαυριώτης
και Λαυρεώτης, ο, θηλ. Λαυριώτισσα [Λαύριο]
1. αυτός που κατάγεται από το Λαύριο ή ο κάτοικος τού Λαυρίου
2. (ως προσηγορικό) ο λαυριώτης
μοναχός τής μονής τής Μεγίστης Λαύρας τού Αγίου Όρους.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Λαυριώτης — ο θηλ. ισσα ο κάτοικος του Λαυρίου …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • Λαυριώτης, Αλέξανδρος — (Αλεξανδρούπολη 1840 – 1907). Λόγιος μοναχός. Το κοσμικό του επώνυμο ήταν Ευμορφόπουλος. Σπούδασε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε νεαρή ηλικία μόνασε στη μονή Μεγίστης Λαύρας, όπου για πολλά χρόνια …   Dictionary of Greek

  • Λαυριώτης, Ευθύμιος — (18oς αι.). Λόγιος. Βλ. λ. Ευθύμιος. Όνομα λογίων μοναχών και κληρικών (3.) …   Dictionary of Greek

  • Κύριλλος ο Πατρεύς ή Λαυριώτης — (Πάτρα 1752 – ;). Μοναχός και λόγιος. Μόνασε στην Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων, ενώ αργότερα πήγε στην Κωνσταντινούπολη και τελικά εγκαταστάθηκε στο Βουκουρέστι. Έγραψε την Ερμηνεία, έμμετρο έργο 8.500 στίχων, που αναφέρεται στην Αποκάλυψη του… …   Dictionary of Greek

  • ВЕЛИКАЯ ЛАВРА — Великая Лавра[греч. Μεγίστη Λαύρα τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου], муж. общежительный, древнейший из существующих мон рей на горе Афон. Первоначально был посвящен Благовещению Божией Матери, в XV в. переименован в честь прп. Афанасия Афонского (ок. 925/30… …   Православная энциклопедия

  • ВАТОПЕД — [греч. ῾Ιερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου, Βατοπεδίου; Βατοπαίδιον, Βατοπέδιον], во имя Благовещения Пресв. Богородицы общежительный муж. мон рь; расположен на берегу небольшой бухты, находящейся примерно посередине сев. вост. побережья п ова Афон… …   Православная энциклопедия

  • АФОН — [Св. Гора; греч. ̀ρδβλθυοτεΑθως, ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος], крупнейшее в мире средоточие правосл. монашества, расположенное в Греции на п ове Айон Орос (Св. Гора, Афонский п ов). Находится под церковной юрисдикцией К польского Патриархата.… …   Православная энциклопедия

  • ГРИГОРИЯ ПРЕПОДОБНОГО МОНАСТЫРЬ — [Григориaт; греч. ῾Ιερὰ Μονὴ Γρηϒορίου], во имя свт. Николая Чудотворца общежительный муж. мон рь. Расположен на юго зап. побережье п ова Афон (Айон Орос), в устье потока Хрeндели, на невысокой (до 20 м) прибрежной скале, между мон рями… …   Православная энциклопедия

  • ДИОНИСИЯ ПРЕПОДОБНОГО МОНАСТЫРЬ — Мон рь прп. Дионисия на Афоне Мон рь прп. Дионисия на Афоне [Дионисиат; греч. ῾Ιερὰ Μονὴ τοῦ ῾Αγίου Διονυσίου], в честь Рождества св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, общежительный, мужской. Расположен на крутой прибрежной скале юго зап.… …   Православная энциклопедия

  • Λαυρεώτης — ο βλ. Λαυριώτης …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”